E-locka™ elektronické zámky

Models

Dostupné modely (E-Lockaa™ 100/200/300):

Dodatkové prvky systému:

 • operační systém
 • zařízení ke zjišťování čísla skříňky
 • karta konfigurací a klíč
 • transpondery v podobě karet nebo silikonových pásek na ruku
Recipient group

Sada k zapojení a rozšíření zámků E-Lockaa dává zákazníkovi možnost zavést je jak jakožto část již existujícího systému, tak jako aplikaci ve fitness studiu či sportovním zařízení. Díky tomuto programu může zákazník vytvořit jediný systém ovládání různých aplikací v dané organizaci nebo jedinou kartu, která je bude obsluhovat.

 • Fitness studia a posilovny
 • Hotely a objekty rehabilitačních zařízení
 • Rekreační zařízení
 • Bazény a saunové komplexy
 • Zaměstnanecké šatny
 • Zdravotní střediska
 • Školy a univerzity
Technical Details
Function

Volný výběr:

 • programmable for time based operation
 • Každý transponder obsluhuje každou volnou skříňku, led světélko bliká a ukazuje dostupnost skříňky (výběrová funkce).
 • Lze naprogramovat, aby jeden transponder obsluhoval větší množství zámků (maximálně 5 skříněk).
 • Lze naprogramovat časový rámec fungování – samovolné otevření skříněk v určitou hodinu, aktivace či blokace funkcí na základě harmonogramu časových rámců

Preselekce:

 • Určení jednoho transponderu jedné skříňce. Určení skříňky ve chvíli vydání transponderu. Lze naprogramovat větší množství uživatelů systému. Lze naprogramovat, aby jeden transponder obsluhovat větší množství skříněk (maximálně 5)

Více k jednomu:

 • Určení většího množství uživatelů systému jedné skříňce. Jediná skříňka pro větší množství uživatelů (maximálně 9). Aplikace využitelná také k preselekci

Jeden k víceru:

 • Určení jednoho transponderu více skříňkám. Lze určit maximálně 5 skříněk jednomu uživateli. Aplikace využitelná také v systému volného výběru

Systém Matrix:

 • Lze spojit dva systémy fungování zámků: jeden k víceru a více k jednomu. Až 9 uživatelů na jednu skříňku a nejvýše 5 skříněk na jednoho uživatele v závislosti na nastavení programu

Operace v daných časových rámcích:

 • Operace na určitý den. Užití v rámci systému volného výběru: Operátor může nastavit dobu, po kterou bude skříňka obsazena, ve chvíli vydání transponderu
 • Operace na určitou směnu. Užití v rámci systému volného výběru: Skýtá možnost automaticky otevřít zámek E-Lockaa 100 nebo emitovat alarm (případně blikání led světélka). Ve vyznačenou dobu mohou být vyznačeny tři hodiny, kdy bude zámek otevřen, např.: Týdenní operace. Užití v rámci výběru určení: Uživatel může být akceptovaný zámkem pouze v určitý den týdne a denní dobu, které jsou naprogramovány v transponderu.
Management System

Systém ovládání zámků:

 • Komplexní nástroje k programování, instalaci a konzervaci. Funkce: generování klíčů a systému karet, nastavování funkcí zámků, vydávání a kontrola uživatelských karet, fungování v rámci systému Windows

Operační systém:

 • Představuje užitečný nástroj ke každodennímu ovládání a provádění operací, programy pro zákazníky, příprava operátorů skříněk. Funkce: vydávání karet a určování zámků, kontrola baterií a vyhodnocování funkčnosti, stanovení časových rámců fungování a výměna karet master, fungování v rámci systému Windows

Pro tento výrobek doporučujeme

nahoru ∧

Systém zabezpečení skříněk s oblečením:

Snadný a jednoduchý na obsluhování, současně však zajišťující nejvyšší bezpečnostní úroveň.

Instalace:

 • Lze užít zámky při různé tloušťce dveří, nastavení lze modifikovat i po instalaci zámku.

Konzervace:

 • Operační program lze změnit kdykoli, a to bez nutnosti zámek demontovat.
 • Program lze aktualizovat na místě prostřednictvím zapojení do zásuvky, ekonomické využití baterie.

Operace:

 • Jedním kliknutím menu ukončíte vytvoření karty pro zákazníka
 • zákazníka, v případě ztráty karty prostě vydáte novou, bez nutnosti výměny zámku
 • jedním dotykem auditové karty se seberou všechna data ze zámku
 • k němuž jste ji přiložili, s pomocí karty uživatele se dozvíte
 • kdy vyprší doba, po kterou je možno užívat baterii

Bezpečnost:

 • trojitý algoritmus DES garantuje stejnou bezpečnost, jako když užíváte bankovní platební kartu
 • neomezenou možnost generování karet při každé transakci a eliminuje riziko duplikování karet